VYFOŤTE O PRÁZDNINÁCH JCB – 2. ROČNÍK

25.6.2011

Ukázalo se, že máme stroje JCB rádi. Někteří s nimi trávíme spoustu času, jiní je vidíme náhodou někde ve svém okolí či na dovolené. Fotky byly loni velmi pěkné a rozmanité. Komu se takové snímky líbí, může je ukázat i ostatním. Porota bude hodnotit zajímavost, vtipnost a originalitu a fotky budeme postupně uveřejňovat na těchto webových stránkách.

Podmínky soutěže:

  • Do soutěže je možné přihlásit maximálně 3 jednotlivé snímky od jednoho autora. Fotografie odešlete nejpozději v den uzávěrky na e-mailovou adresu marketing@terramet.cz. Uzávěrka soutěže je 4. 9. 2011.
  • Formát: soutěžní snímky zasílejte na výše uvedenou e-mailovou adresu výhradně ve formátu JPG (nejlépe 800 pixelů delší strana). Maximální velikost přílohy jednoho e-mailu je 5 MB. Každý soutěžící si zachová původní kopie fotografií zaslaných do této soutěže ve větším, tisknutelném rozlišení tak, aby je na případnou pozdější výzvu organizátora soutěže mohl zaslat k otištění.
  • Fotografie mají ve svém názvu obsahovat i plné jméno autora, v e-mailu je pak nutné uvést i úplnou poštovní a e-mailovou adresu a telefon. Prosíme uveďte také místo, kde byla fotografie pořízena.
  • O vítězi rozhoduje porota. Soutěžící předloží pouze své vlastní fotografické práce. Organizátor soutěže neodpovídá za jakákoli porušení autorských a dalších práv třetích osob soutěžícími. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo publikovat vítězné práce a další soutěžní práce zdarma pro potřeby prezentace této soutěže a marketingu. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách Terrametu spol. s r.o. www.terramet.cz. Výherci budou po vyhodnocení soutěže okamžitě informování.
  • Soutěžící souhlasí se zveřejněním svého jména a neúplné adresy (název obce) při prezentaci soutěže a s nakládáním s jeho osobními údaji dle platných právních předpisů.
  • Účast v soutěži není nijak omezena.

Zasláním snímků do soutěže vyslovuje soutěžící souhlas s těmito podmínkami.

Přejeme Vám krásné prožití léta a hodně pěkných obrázků!

Váš tým Terramet