RR 5220 Model

Zhmotnění dlouhých let výzkumu, maximální produktivita a jednoduchost obsluhy při dvojitém dopředném dosahu a současně ideální servisní přístup.