Nové kompaktní stroje

28.3.2016

V letošním roce uvádíme na český trh nástupce oblíbeného modelu kompaktního rýpadlo-nakladače JCB 2CX – model 3CX Compact. Svou šířkou pouhých 1,95 m a přepravní výškou 2,74 m je ideální pro práci v zahradách, parcích a na malých staveništích, kde je velmi omezený prostor pro práci stroje ve stísněných podmínkách.

rypadlo-nakladac-JCB-3CX-Compact

Tento vysoce univerzální stroj může provádět opravy silnic nebo v obcích pracovat v rámci technických služeb. Může zvedat materiál na paletách, ko­pat základové patky, připravovat mal­tu nebo beton, modelovat terén nebo zametat a čistit pracoviště. Protože váží jen 6 tun, není třeba se obávat poškození i při práci na čerstvě polo­ženém asfaltu.

Stroj je vysoce univerzální, vybave­ný hydraulickým obousměrným roz­vodem, takže lze pracovat se sbíjecím kladivem i naklápěcí svahovací lopa­tou. Samozřejmostí je možnost vyba­vit stroj zemním vrtákem pro zhotovo­vání děr např. pro oplocení. Na přání může mít hydraulický rozvod pro ruční nářadí s možností připojení široké pa­lety příslušenství, jako např. ponorná vodní čerpadla, vrtačky, rozbrušovač­ky, ruční sbíjecí kladiva a dalšího pří­slušenství.

Ovládání 3CX Compact je pohodlné a jednoduché. Požadovanou rychlost pojezdu stroje lze zvolit ze tří možností stlačením tlačítka. Pro ovládání rýpadla slouží joysticky, které jsou součástí standardní výbavy a umožňují snadnou práci se všemi funkcemi stroje.

Rýpadlo-nakladač 3CX Compact je poháněn úsporným motorem JCB Diesel Kohler s výkonem 55 kW s vy­sokým krouticím momentem. Motor nevyžaduje úpravu výfukových plynů, takže ve výfukovém systému není filtr pevných částic DPF a stroj tedy pracu­je bez přerušení či prostojů.

Model JCB 3CX Compact rozšiřu­je sortiment oblíbené kategorie rý­padlo-nakladač o další žádaný model s kompletní škálou příslušenství, což zvyšuje jeho univerzálnost s rychlou návratností investice.

JCB zbrojí v kompaktních rýpadlech

Rýpadla JCB hmotnostní kategorie 5 až 10 tun není třeba dlouze před­stavovat. Jejich předností je multi­funkčnost, vysoká mobilita, manévro­vatelnost, kompaktní rozměry a malá hmotnost v poměru k vysokém pra­covním výkonu. Stroje umožňují na­sazení v omezených prostorách, kde využívají svou schopnost otáčení ná­stavby v rozsahu 360°. Navíc mají do stran otočný výložník vůči nástavbě, mohou tak kopat mimo osu stroje.

kompaktni-rypadlo-JCB-85Z-1

JCB přichází na trh s novou řadou modelů 48Z-1 až po 100C-1 s pro­stornější, bezpečnější a pohodlnější kabinou, patentovaným hydraulickým systémem a vysokým výkonem kom­binovaným s úsporným provozem. Do konstrukce kompaktních rýpadel JCB se promítá více než padesátiletá zku­šenost výrobce s vývojem a výrobou pásových rypadel.

Kompaktní rýpadla JCB vynikají robustní, silnou a jednoduchou kon­strukcí podvozku tvaru písmene H s nosníky pásů, na kterých při práci neulpívá hlína a kamení. Pryžové pásy nepoškozují povrchy jako je asfalt, hlazený beton nebo zámková dlaž­ba. Pro pohyb na travnatém terénu či golfovém hřišti je možné nasadit stroj s pásy typu GeoGrip. Pokud stroj pra­cuje na skalnatém povrchu nebo na plochách s vysokým rizikem poškoze­ní pryžového pásu, lze naopak použít ocelové pásy.

Zákazník si může vybrat z různých modelů s nulovým, malým nebo běž­ným přesahem nástavby přes pásy při zachování výborné stability stroje.

V hmotnostní kategorii 8 tun je nejoblíbenějším strojem JCB 86C s hloubkou kopání přes 4 m, dosahem až 8 m a možností použití lopat z rý­padlo-nakladače JCB 3CX nebo 4CX.

Velkou výhodou pro potenciální uži­vatele i největšího midirýpadla JCB 100C-1 je skutečnost, že i tento mo­del pohání výkonný a tichý motor bez použití filtru pevných částic DPF, což představuje dlouhodobě značnou fi­nanční úsporu při údržbě a servisu stroje.

Nové motory JCB EcoMAX nepoužívají filtr pevných částic DPF

Snížení škodlivých látek ve výfuko­vých plynech spalovacích motorů byl dlouhodobý proces rozdělený do ně­kolika stupňů. Se současnou emisní normou Euro Stage IV/Tier4F, která určuje povolené množství kysliční­ků dusíku NOx, pevných částic PM, kysličníku uhlíku CO a hydrokarboná­tu HC, se výrobci motorů vypořádali zavedením rozdílných technologií s různými dopady na provozní nákla­dy strojů.

Výrobce JCB vyřešil toto zadání u většiny svých motorů inovativním způsobem, který zásadně snižuje pro­vozní náklady oproti jiným řešením.
Motory JCB EcoMAX do 55 kW vý­konu používají systém Common Rail, kdy díky vstřikování paliva pod vyso­kým tlakem dochází k jeho dokonalé­mu rozptýlení a následnému spálení při prakticky neměřitelném množství částic PM. Motor je vybaven turbod­mychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek (VGT) a recirkulací výfukových plynů (EGR), kdy část výfukových ply­nů se vrací zpět do spalovací komory, což má za následek snížení teploty spalování a snížení tvorby NOx. Ve vý­fukovém systému není žádný filtr pev­ných částic ani zařízení pro selektivní katalytickou redukci SCR.

Motory JCB EcoMAX s výkonem 68 a 81 kW mají také systém Common Rail se stejným typem vstřikování pa­liva, rovněž nevyžadují použití filtru pevných částic ve výfukovém systé­mu a redukce NOx se provádí v malém zařízení pro selektivní katalytickou redukci SCR. Motory JCB EcoMAX si nevyžádaly zvětšení nebo zvýšení motorového prostoru, takže vynikající výhled přes kapotu na nakládací lopa­tu zůstal zachován.

Majitelé strojů JCB uspoří nema­lé náklady, které by jinak vznikaly při regeneraci filtru DPF, odstávce resp. nečinnosti stroje při jeho vypalová­ní anebo nákupem nového filtru po skončení jeho životnosti.