Násypka pro pytle

Technické údaje
Plnící zařízení které umožňuje plnění pytlů pískem nebo štěrkopískem. Zařízení má speciální šrouby pro uchycení pytlů což umožňuje obsluze rychlou a snadnou manipulaci. Je vybaveno hydraulickými padacími dvířky pro výsyp materiálu.